Tên Hàng Giá vùng 1 (Đ/lit) Giá vùng 2 (Đ/lit)
Xăng RON 95 24.250 24.730
Dầu KO 21.300 21.720
Dầu DO 0.25% 21.420 21.840
Dầu DO 0.05% 21.470 21.890
Xăng RON 92 23.750 24.220

Biểu đồ giá dầu thô thế giới

Nguồn: www.oil-price.net

Dầu DO 0.05%

 

Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Điêzen DO 0.05% S(TCVN 5689:2005)

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

DO 0.05%S

Phương pháp thử

1

Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max.

500

TCVN 6701:2002 (ASTM D 2622)/ ASTM D 5453

2

Chỉ số xêtan, min.

46

ASTM D4737

3

Nhiệt độ cất, oC, 90% thể tích, max.

360

TCVN 2698:2002/ (ASTM D 86)

4

Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min.

55

TCVN 6608:2000 (ASTM D 3828)/ ASTM D 93

5

Độ nhớt động học ở 40oC, mm2/ s

2 - 4,5

TCVN 3171:2003 (ASTM D 445)

6

Cặn các bon của 10% cặn chưng cất, %khối lượng, max.

0,3

TCVN 6324:1997 (ASTM D 189)/ ASTM D 4530

7

Điểm đông đặc, oC, max.

+ 6

TCVN 3753:1995/ ASTM D 97

8

Hàm lượng tro, %khối lượng, max.

0,01

TCVN 2690:1995/ ASTM D 482

9

Hàm lượng nước, mg/kg, max.

200

ASTM E203

10

Tạp chất dạng hạt, mg/l, max.

10

ASTM D2276

11

Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC, 3 giờ, max.

Loại 1

TCVN 2694: 2000/ (ASTM D 130-88)

12

Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3

820 - 860

TCVN 6594: 2000 (ASTM D 1298)/ ASTM 4052

13

Độ bôi trơn, µm, max.

460

ASTM D6079

14

Ngoại quan

Sạch, trong

ASTM D4176

 

 

Câu hỏi thường gặp về ngành hàng

Có giá bán lẻ xăng dầu Vùng 1 và Vùng 2, vậy giá niêm yết tại website này là giá bán lẻ quy định cho Vùng nào?

Muốn làm đại lý cho Quý Công ty, cá nhân hoặc đơn vị có cửa hàng xăng dầu cần chuẩn bị những hồ sơ pháp lý gì?

Hiện nay, tại nhiều tỉnh thành xuất hiện ngày càng nhiều cửa hàng, trạm xăng dầu mang hình ảnh, dấu hiệu thương mại của Công ty TNHH Một Thành Viên Hóa Dầu Quân Đội (MIPECHCM), được biết đây là những cửa hàng trực thuộc và đại lý bán lẻ xăng dầu của MIPECHCM. Muốn làm đại lý cho Quý Công ty, cá nhân hoặc đơn vị có cửa hàng xăng dầu cần liên hệ với ai?

Tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Mipec Hồ Chí Minh có những dịch vụ gì?

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Mipec Hồ Chí Minh luôn đảm bảo uy tín về số lượng và chất lượng. Vậy làm thế nào để nhận biết và tìm đến hệ thống này?